Vypracování a sledování

rozpočtů silničních a mostních staveb

Dobrý den,

    vítám Vás na svých internetových stránkách „www.VozRoz.cz“.

    Rokem 2017 začalo moje samostatné působení na trhu spadajícím do oblasti stavebnictví, jeho specifické části: zpracování propočtů, soupisů prací a rozpočtů s výkazy výměr pro silniční a mostní stavby.
    Pro široké spektrum klientů nabízím vypracování, úpravy, případně dopracování rozpočtů jednak ve standardním formátu Office-Excel©, ale především v programu Aspe© a rovněž za použití cenové databáze ÚRS.
    Pod pojem úpravy spadají i převody jednotlivých rozpočtů a soupisů prací do běžných formátů (*.xls, *.pdf) a formátu XC4 (*.xml), požadovaného zpravidla v souvislosti s dotacemi a veřejnými zakázkami.

    Nedílnou součástí mojí nabídky je i sledování staveb: vypracování čerpání a fakturace staveb (zjišťovací protokoly, faktury), tvorby ZBV (změn během výstavby), a to pro všechny typy investorů, soukromé i veřejné – ŘSD ČR, SŽ s.o., kraje, správy a údržby silnic krajů, města a menší obce, s mírnou preferencí jižních Čech.
    Díky dnešní elektronické komunikaci není problémem běžnou korespondenci vyřídit v rámci celé ČR. Pokud si to ovšem bude situace a zákazník žádat, je pro mě samozřejmostí dojet na místo stavby či jednání osobně.

    Děkuji Vám za zájem o mé služby a těším se na spolupráci.
Tomáš Vozábal
TOPlist


© 2020