Vypracování a sledování

rozpočtů silničních a mostních staveb

Jednou z nedílných součástí projektu staveb (nejen silničních a mostních) je Rozpočet (oceněný, pro potřeby investora) a Soupis prací (neoceněný, pro zadání soutěže) včetně výkazů výměr..

 Pracuji s nejpoužívanějším SW pro tvorbu a oceňování silničních a mostních staveb v ČR:
Aspe© - rozpočtový program používající datovou základnu OTSKP-SPK
(Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací)
a
Dále zajišťuji zpracování rozpočtů za použití cenové databáze ÚRS.

Nabízím Vám, kromě propočtů staveb ve fází DÚR, také zpracování soupisů prací a rozpočtů s výkazy výměr ve fázi DZS, vše v náležitostech a principech tvorby a ocenění veřejných zakázek na stavební práce v souladu s aktuálně platnou legislativou, související se zadáváním veřejných zakázek.
Pracuji s vždy aktuálními ceníky jednotlivých programů a díky dlouholeté praxi v přípravě staveb dokážu provést ocenění i ne zcela běžné konstrukce a vedlejších rozpočtových nákladů staveb.
Pro zajištění komplexních služeb mám k dispozici kontakty na „rozpočtáře specialisty“ - elektro, vodovody, plynovody, kanalizace.
TOPlist


© 2020