Vypracování a sledování

rozpočtů silničních a mostních staveb

Ve fázi realizace staveb se většina zhotovitelů dříve či později setká s potřebou aktualizovat nabídkový rozpočet v návaznosti na změny vyvolané skutečným stavem postupu stavebních prací.
V té chvíli přichází na pořad dne tzv. „Změnové řízení či ZBV – Změna během výstavby“. U jednotlivých investorů se tento proces nazývá různě, na jeho formální stránky jsou kladeny různé požadavky.

Nabízím Vám zpracování návrhu, projednání a kompletace finálních ZBV zejména pro:
ŘSD ČR, SŽ s.o., Kraje, Správy a údržby silnic krajů, města a menší obce, opět s mírnou preferencí Jižních Čech. Díky dnešní elektronické komunikaci není problémem běžnou korespondenci vyřídit v rámci celé ČR. Pokud si to ovšem bude situace a zákazník žádat, je pro mě samozřejmostí dojet na místo stavby či jednání osobně.

Další z činností v mé nabídce je i sledování staveb: vypracování zjišťovacích protokolů - čerpání a fakturace staveb.

Výše uvedené doklady Vám ve spolupráci se stavbou vypracuji, jak ve standardním formátu Office-Excel©, ale především v programu Aspe© (podle směrnic a požadavků „zpravidla“ pro ŘSD ČR, SŽ s.o.).
TOPlist


© 2020